Sözlükte "rezidans" ne demek?

1. Yüksek devlet görevlileri, elçiler vb.'nin oturmalarına ayrılan konut.

Rezidans ne demek? (Ekonomi)

(Residence) Fransızca "rĞsidence" kelimesinden gelir. Elçilerin ve devlet ileri gelenlerinin oturmalarına ayrılan konut.